VODNÍ PŘÍVOZ NEBO NADJEZD? ŠRAŇKY BY ZNAMENALY DOPRAVNÍ KOLAPS!

Modernizace – zdvoukolejnění železniční trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, jejíž realizace začala již v roce 2015, se teď dostala do Chlumce nad Cidlinou. Je pravdou, že právě probíhá fáze technického řešení. Poté bude následovat EIA, DÚR, Územní rozhodnutí, DSP a stavební povolení a samotná realizace stavby v roce 2025 – 2028. Nicméně pro Chlumec nad Cidlinou je tato fáze nejdůležitější. Je potřeba, abychom si pohlídali a prosadili

– komplexní řešení protihlukových opatření a řešení antivibračních vlivů podél železniční tratě na celém katastru města

– trvat na mimoúrovňovém přejezdu nejenom z průmyslové zóny (ul. Spravedlnosti), ale především na příjezdu od Nového Bydžova

– bude potřeba vyřešit i přejezd na Lišice

– důležité bude i vytvoření stezek pro pěší a cyklisty na takto vzniklých mimoúrovňových přejezdech

Zježily se mi vlasy, když jsem získal informaci, že jedna z možností v případě přejezdu od Nového Bydžova je zachovat stávající přejezd (šraňky). Vzhledem k více jak 60% plánovanému nárůstu počtu vlaků po otevření zdvoukolejnění, by se totiž prakticky šraňky nezdvihly. Nechci ani domyslet, kam až by stála fronta aut směrem na Nový Bydžov??? Pravděpodobně by došlo k totálnímu kolapsu na území města v dopravních špičkách. A což teprve dojezd IZS – profesionálních hasičů a záchranky z Nového Bydžova? Je proto důležité se zabývat dalšími čtyřmi variantami a vybrat tu, která bude pro Chlumec nad Cidlinou nejpřijatelnější.

V1 – podjezd západně pod tratí před nádražím, nejméně územně náročná

V2 – nadjezd západně  – vysoký nadjezd v kontaktu s několika obytnými domy v ulici Nádražní

V3 – nadjezd východně – vyžaduje demolici průmyslových objektů a zábor zahrad

V4 – nadjezd východně – vyžaduje demolici průmyslových objektů a zábor zahrad, komplikuje zapojení vlečky, umožní obsluhu rybářství (nahrazení podjezdu v ulici Boženy Němcové)

Pozvánka občanům města Chlumce nad Cidlinou a jeho částí Kladrub, Lučic a Pamětníku  – přijďte na veřejné zastupitelstvo 23. 5. 2018 do zasedací místnosti radnice Chlumec nad Cidlinou, kde od 16,15 bude celá problematika prezentována ing. Michalem Babičem, projektantem firmy Matt MacDonald CZ s.r.o.

Za NEZÁVISLÉ Chlumec nad Cidlinou Pavel Hampl

Komentáře Facebook