STOP CENZUŘE CHLUMECKÝCH LISTŮ

STOP CENZUŘE CHLUMECKÝCH LISTŮ – 1. 3. 2018 došlo k cenzuře – zákazu uveřejnění ankety „ SPOKOJENOSTI OBYVATEL MĚSTA A JEHO ČÁSTÍ“. Jednalo se o formu placeného inzerátu.

„Chlumecké Listy (dále jen CHL) jsou měsíčník, jehož hlavním účelem je informovat občany o dění v Chlumci nad Cidlinou a místních částech Kladruby, Lučice a Pamětník.“ Přesně takto je ve statutu redakční rady CHL definováno radniční periodikum Města Chlumce nad Cidlinou.

Vzhledem k nastavení cenzurních podmínek (zejména usnesení rady 25/65/17) se však informace CHL mohou lehce stát zcela neobjektivní a nevyvážené, zvýhodňující především vedení radnice a diskriminující všechny ostatní. V první řadě je potřeba dementovat dezinformaci o nutnosti apolitičnosti takovéhoto radničního periodika. Podle Tiskového zákona je právě naopak povinností v takovémto periodiku poskytnout vyvážený prostor v každém čísle pro vyjádření všech zastupitelů (i opozičních). Právem se mohu také domnívat, že takovéto cenzurní rozhodnutí je v rozporu s ústavou ČR, a to zejména v článku 17 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, kde se mimo jiné jasně píše, cituji „CENZURA JE NEPŘÍPUSTNÁ“.  Pokud takovýmto zásadním způsobem starosta, zástupce starosty a radní zasahují do pravidel CHL, mohlo by dojít k porušení zákona O STŘETU ZÁJMU a dále zákona o obcích (opět v oblasti střetu zájmů), a to zejména pokud by výše jmenovaní dostávali prostor v CHL nad rámec pravidel politické vyváženosti bez možnosti reakce opozice.

 Na toto vše jsem upozornil starostu, zástupce starosty, radní a všechny zastupitele (viz otevřený dopis níže).

Dále jsem podal osobně podnět na zastupitelstvu obce dne 28. 3. 2018.

Dle mého názoru by Chlumecké listy neměly být cenzurovány, aby byla zachována jejich důvěryhodnost a objektivnost, aby se nestaly nástrojem „ SOUSTAVNÉ NEKAMPANĚ“ vyvolených za peníze nás všech OBČANŮ MĚSTA.

 

Občané Chlumce nad Cidlinou, Kladrub, Lučic a Pamětníku

 PTEJTE SE ZASTUPITELŮ, KTERÝM JSTE DALI SVOU DŮVĚRU V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH,

CO UDĚLAJÍ PRO NAROVNÁNÍ PRAVIDEL CHLUMECKÝCH LISTŮ!

Pavel Hampl

 

Otevřený dopis:

 

Pavel Hampl                                                                                                     Chlumec nad Cidlinou 5. 3. 2018

Na Vinici 410/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Tel.: 777 621 383

 

Nesouhlas s pravidly objektivnosti (apolitičnosti) Chlumeckých listů.

 

Vážený pane starosto, vážení radní a vážení zastupitelé.

 

Vzhledem k tomu, že jsem rodákem a řádným občanem města Chlumec nad Cidlinou, nemohu neupozornit na diskriminační nastavení podmínek pro inzerenty (přispěvatele) Chlumeckých listů. A to přímo v oblasti objektivnosti a zejména apolitického charakteru Chlumeckých listů. Nebylo mně umožněno zveřejnit placený inzerát (příloha1), jehož cílem bylo upozornit na probíhající anketu, monitorující spokojenost občanů se současným celkovým fungováním Města Chlumec nad Cidlinou.

Anketa je výsledkem práce nejen nově vznikajícího hnutí, ale i některých současných zastupitelů a radních. Jelikož jsou Chlumecké listy prezentovány jako měsíčník, jehož hlavním cílem je informovat občany o dění  v Chlumci nad Cidlinou a místních částech Kladruby, Lučice a Pamětník, mohu se právem domnívat, že takováto anketa zde má své místo. (anketa již probíhá na webové prezentaci a zejména kontaktně). Respektuji však rozhodnutí vedení redakční rady nezveřejnit tento inzerát z důvodu politického podtextu. Nemůžu se ale v tom případě zbavit dojmu diskriminačně nastavených pravidel. Takovéto nerovné jednání spatřuji v příspěvcích uveřejněných v Chlumeckých listech v září 2010 starostou města Chlumecké listy 9/2010

http://www.chlumecnc.cz/assets/File.ashx?id_org=5180&id_dokumenty=4464

A v září 2014 některými radními města Chlumecké listy 9/2014

http://chlumecnc.cz/assets/File.ashx?id_org=5180&id_dokumenty=10046 .

 V obou těchto číslech bylo umožněno zdarma uveřejnění příspěvků zcela neobjektivních, s politickým podtextem zviditelnění některých kandidátů právě probíhajících komunálních voleb. A to nad rámec prostoru vyvážené prezentace politických stran ve vyhrazených číslech.

Proč se domnívám, že neobjektivní? Pokud mělo jít o skutečné zhodnocení výsledků práce, tážu se:

  • proč byla v příspěvcích autory vyzdvihována pozitiva a vynechány věci, které se nezdařilo realizovat?
  • proč takovéto hodnocení neprobíhalo třeba každý rok po uzávěrce?
  • pokud mělo jít o příspěvky bez politické motivace skutečně jen hodnotící výsledek čtyřleté práce, proč byly uveřejněny pár dní před volbami a ne třeba hned v prvním čísle po volbách?
  • a především proč nebyl dán prostor na obdobné vyjádření opozici a nově vznikajícím hnutím (ale i jednotlivým kandidátům) zastupujících občany města?

I tak se domnívám, že pro tyto příspěvky jsou Chlumecké listy určeny, zrovna tak jako pro ten můj. Vždyť i nově vznikající hnutí v obci má právo ohlásit svou kandidaturu občanům v momentě vzniku a ne jen tehdy pokud se většina stávajících zastupitelů domluví a určí termín, kdy může takovou informaci občanům sdělit v jejich vlastních listech. Občané dle mého názoru mají právo na takovéto informace a to především v médiích, která jsou financována z jejich rozpočtu a mají sloužit k jejich informovanosti o dění v obci. Žádám vás tímto o zaujmutí jasného stanoviska a vytvoření pravidel, která neumožní měření dvojího metru.

Tento můj otevřený dopis berte jako podnět pro zlepšení, a ne jako kritiku vaší práce. Práce starosty jeho zástupce, radních i všech zastupitelů si totiž velice vážím a to současných i těch předchozích.

Velice kladně hodnotím práci celé redakční rady Chlumeckých listů, jejímž výsledkem je již zmiňovaný měsíčník, který nám právem leckdo závidí.

Doufám, že se podaří nastavit pravidla i v této problematice.

 

S pozdravem Pavel Hampl

Komentáře Facebook