Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,

velice si cením vaší důvěry a vnímám svěřenou odpovědnost ve funkci místostarosty našeho města. Žije se nám tu dobře, ale vždy je prostor i dobré zlepšovat. Věřím ve funkční vedení napříč politickým spektrem a spolupráci nás všech při realizaci rozvoje Chlumce nad Cidlinou, Kladrub, Lučic i Pamětníka.

            V rámci plánovaných investic, koncepční péče o majetek a ucelené údržby je nezbytné nabídnout prostor pro bydlení i podnikání, podpořit nastartované projekty protipovodňových opatření, výstavby autobusového terminálu a rozlučkové síně, opravy Říhova domu, kostela svaté Voršily, povrchu hřiště v areálu školy a vytvoření zázemí pro sportovce a spolky.

Hovořme s lidmi o jejich potřebách, informujme o záměrech a diskutujme nad realizací, naslouchejme zpětným vazbám obyvatel a poučme se z chyb. Demokracie je o vládě většiny, ale také vyslechnutí názoru menšiny.

Zapojení odborníků, rozdělení úkolů, efektivní hospodaření, transparentnost i důsledná kontrola jsou principy dnešní společnosti.

Mysleme na podporu sociálních služeb v terénu, aktivního zapojení seniorů i dostupnost nejen odborné lékařské péče.

Pro vylepšení bezpečnosti ve městě podpořme fungování Městské policie při prevenci i řešení přestupků, třeba technickým vybavením či ohodnocením práce navíc. Zamysleme se nad tvorbou vyhlášky k omezení heren. Soustřeďme se na řešení kritických míst ulice Smetanova, Sokolská, Havlíčkova, Vrchlického a dalších. Důsledné třídění odpadu a nakládání s ním může přinést úsporu městu i obyvatelům. V přívlastku našeho města v zahradách zmiňujeme zeleň, mějme na zřeteli přírodu a životní prostředí, při její obnově.

Při hledání prostředků v dotačních programech EU, státu, kraje jistě objevíme možnost, jak dokončit sytém cyklostezek. Zaveďme systém navýšené podpory spolků. Samozřejmostí je zachování tradičních kulturních i sportovních akcí.

Hledejme společně návody ve volebních programech všech uskupení a stran, vždyť to je cesta k vylepšení chodu našeho města.  Nebudu slibovat, není to práce pro jednoho člověka, je to odpovědnost nás všech. Děkuji za podporu.

                                                                       Mgr. Vladan Kárník

Komentáře Facebook