Oznámení kandidatury

Oznamujeme kandidaturu do podzimních komunálních voleb. Myslíme to vážně a jsme připraveni převzít odpovědnost. Pro spokojenost obyvatel a rozvoj Chlumce nad Cidlinou, Kladrub, Lučic a Pamětníku. Co chcete vy, to chceme i my, vycházíme z potřeb a podnětů všech generací. Chceme, aby naše město bylo domovem dle představ občanů. Volte NEZÁVISLÍ CHLUMEC NAD CIDLINOU!

 

NEZÁVISLÍ

 

„Pro spokojenost obyvatel a rozvoj Chlumce nad Cidlinou, Kladrub, Lučic a Pamětníku.“

Co chcete Vy, to chceme i my, vycházíme z vašich potřeb a podnětů všech generací:

 

ZDRAVOTNICTVÍ: podporovat místní lékaře, rozšiřovat působnost
a ordinační dobu specialistů, zajistit dostupnost specializované péče v nemocnicích, zrekonstruovat zdravotní středisko

SOCIÁLNÍ PÉČE: zachovat plnohodnotnou péči o seniory a pomoc
ve stáří, zajistit kvalitní odbornou výchovu a vzdělávání ve školkách, školách a organizacích, které pracují s dětmi a mládeží, dostupnost úřadů

BEZPEČNOST: zajistit bezpečnost ve městě ve spolupráci s PČR a konsolidovanou městskou policií, řešit nárůst dopravy

PRÁCE: podpořit vytváření nových pracovních míst, podporovat místní podnikatele, rozvíjet průmyslové zóny při dodržování hygienických norem

INVESTICE: opravovat a budovat koncepčně, podporovat bytovou výstavbu, řádně hospodařit a pečovat o majetek města, využít dotační zdroje kraje, státu i EU, zabezpečit úklid a prosazovat ochranu přírody, krajiny i kulturního dědictví pro budoucnost

KULTURA A SPORT: podporovat zájmové spolky a sdružení, správu, údržbu a rozvoj sportovišť, podpořit kulturní a sportovní akce ve městě

INFORMACE: zprůhlednit veřejné zakázky, zvýšit objektivní informovanost občanů, při rozhodování upřednostnit zájmy většiny občanů, rozum a slušnost

NAŠÍ PRIORITOU JE

 • FUNGUJÍCÍ MĚSTO, KTERÉ NASLOUCHÁ SVÝM OBČANŮM, ROSTE A TRANSPARENTNĚ HOSPODAŘÍ
  • Pro nás je důležitý názor občana, zpětná vazba a demokracie, možnost výběru z více možností bez očerňování a tlaku. Investice jsou potřeba, ale stejně důležité je o majetek i pečovat.
 • KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V Chlumci nad Cidlinou, Kladrubech, Lučicích i Pamětníku
  • Dopravní generel, rady odborníků, spolupráce s krajem na řešení narůstající a omezující dopravy ve městě. Tlak pro vytvoření obchvatu, mimoúrovňového křížení vlakových tratí. Doprava pro lidi, ne proti nim.
 • OMEZENÍ HEREN VE MĚSTĚ
  • Legislativa nabízí cesty, jak herny ve městě omezit, či úplně zakázat, využijme je.
 • DOSTUPNÁ POMOC I VE SVÁTEK
  • Zřiďme službu na telefonu, která poradí a pomůže v neděli i ve svátek.
 • PŘÍPRAVA POZEMKŮ PRO BYDLENÍ
  • Zadání územní studie nic neřeší, směňujme, vykupujme, připravujme infrastrukturu k výstavbě. Chybí kapacita, navyšme ji.
 • REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
  • Jistě chceme ve městě dostupnou lékařskou péči a toto je jedním z impulsů, jak ukázat otevřené dveře a odborníky do města pozvat.
 • NAJÍT CESTU K OPRAVĚ KOSTELA
  • Místní církev sama opravu nezvládne, ale můžeme pomoci s přípravou projektu a hledání prostředků v rozpočtu státu.
 • RYCHLEJŠÍ INFORMACE Z RADNICE K OBČANŮM  
  • Nebojme se moderních technologií, aplikací a sociálních sítí. Pojďme s dobou.
 • STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ A SOCIÁLNÍ BYTY PRO SENIORY
  • Jestliže existují státní podpůrné programy pro výstavbu takového bydlení, využijme je. Jistě musíme z městského rozpočtu na projekt i přidat, ale město není firma, aby hospodařilo s přebytkem.
 • ZLEVNĚNÍ ODPADU PRO DOMÁCNOSTI TŘÍDÍCÍ ODPAD A JEDNOTLIVCE
  • Nastartovali jsme cestu třídění odpadu, finančně zvýhodněme domácnosti, které se k přírodě chovají šetrně. Zelená planeta je naše budoucnost.
 • SYSTÉMOVÁ FINANČNÍ PODPORA SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ A ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ
  • Bez podpory města to nepůjde, investice do mládeže a smysluplného trávení volného času všech generací se nám v dobrém vrátí.
 • UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PRO SENIORY
  • Paměti národa zachovají moudra starších a předají je mladým k ponaučení. V důchodu život nekončí a Univerzita třetího věku nabízí informace, přehled v nových technologiích i komunikaci s ostatními lidmi. Senior taxi umožní dopravu v potřebných životních situacích, jistě ulehčí dopravu k lékaři či na nákup.
 • VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ K BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK A DALŠÍMU ROZVOJI MĚSTA 
  • Jsme malé město, lidé jezdí na kole a my musíme zabezpečit spojení se všemi místními částmi bez strachu o bezpečnost. Cyklostezky jsou jistě jednou z možností jak využít dotace státu pro rozvoj města.

„CHCEME, ABY NAŠE MĚSTO BYLO DOMOVEM DLE PŘEDSTAV OBČANŮ.“

 

pořadí titul jméno   příjmení   povolání     další            
1. Mgr. Vladan   Kárník   učitel ZŠ     radní, předseda sportovní a školské komise    
2.   Pavel    Hampl   revizní technik    člen investiční komise, člen rady školy      
3. Mgr. Věra    Applová   personální manažerka vedoucí mládežnické organizace Junák, členka sportovní a školské komise
4. Ing. Petr    Kycelt   projektant   zastupitel, jednatel Sokola        
5. Mgr. Pavel    Baldík   diplomat     kronikář města, člen kulturní komise      
6.   Miloslav    Kazda   policista     zástupce vedoucího obvodního oddělení PČR, člen bezpečnostní komise
7. Ing. Leoš   Pavlásek   ředitel a.s.   člen Sokola          
8. Bc. Martina    Kolinská   státní úřednice   členka Společnosti ochránců památek ve východních Čechách  
9. MBA. Michal   Sura   nákupčí                  
10. Mgr. Jiří   Janouch   pojišťovací poradce Allianz              
11. Ing. Jan   Vopátek   analytik výpočetní technika vedení fotbalového klubu        
12.   Vladimír   Mrňák   pracovník expedice   předseda osadního výboru Lučic, velitel SDH    
13. Mgr. Otakar    Kuchař   učitel ZŠ     člen majetkové komise        
14. MgA. Jan   Molinger   učitel ZUŠ                
15.   Jana    Hubáčková učitelka MŠ   členka sportovní a školské komise      
16. Bc. Anna    Cholastová sociální pracovnice                
17.   Josef   Steklý   policista                  
18. Ing. Markéta   Neyrinck Novotná jednatelka firmy, ekonomka              
19.   Lukáš   Pavel   student                  
20. Mgr.  Drahomíra Belancová učitelka ZŠ                
21. Ing. Petr    Cincibus   softwarový inženýr                
Komentáře Facebook