1. Mgr. Vladan Kárník

41 let, učitel ZŠ, radní, předseda školské a sportovní komise, člen školské rady – V roli učitele vedu žáky k odpovědnosti, slušnosti a spolupráci. Jako předseda fotbalového klubu hospodařím a starám se o majetek. Jsem aktivním členem rady města. Jsem připraven převzít odpovědnost ve vedení města. Nabízím diskuzi, objektivní informace a demokracii.