3. Mgr. Věra Applová

37 let, personální manažerka, vedoucí mládežnické organizace Junák, členka sportovní a školské komise – Skauting beru jako můj životní styl. V celé ČR začíná být nedostatek zubařů, obvodních lékařů i specialistů. Pojďme jim v Chlumci vytvořit dobré podmínky, aby byli dostupní právě v našem městě. Navrhuji zmodernizovat místní zdravotnické středisko a uspořádat besedu s lékaři, jak z toho ven.