5. Mgr. Pavel Baldík

55 let, diplomat, kronikář města, člen kulturní komise – Mojí celoživotní zálibou je historie. I proto působím jako chlumecký kronikář. Jsem toho názoru, že z historie je třeba se neustále učit. Osobně považuji za důležité řešení dopravní situace v centru města, podporu místních firem a zajištění kvalitní lékařské péče pro občany.