13. Mgr. Otakar Kuchař

59, učitel ZŠ – Svůj volný čas věnuji historii a jejím faktům. Pro mě je prioritou pomáhat občanům, vyslechnout, reagovat, být vstřícný. Chci podpořit myšlenku zlevnění odpadů pro domácnosti, které třídí. Otevřít častěji sběrný dvůr.