Dopravní situace v Chlumci nad Cidlinou očima obyvatel

V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili ankety „Dotazník pro rozvoj města Chlumce nad Cidlinou a jeho přilehlých částí Kladrub, Lučice a Pamětníku“. Jsem velice rád, že Vám občanům záleží na celkovém dění ve městě, o čemž svědčí právě vaše podpora při sbírání podnětů, která byla víc jak dvojnásobná oproti statistickému průměru. Děkuji za vaši podporu a důvěru v  NEZÁVISLÉ Chlumec nad Cidlinou. Vaše podněty jsou zapracovány do našeho programu, který je již na našich stránkách k dispozici. Jelikož chceme k podnětům, které vás trápí, zaujmout zodpovědné stanovisko, pracujeme na konkrétních návrzích řešení.

Jedním ze stále se opakujících témat je dopravní situace v Chlumci nad Cidlinou. Přináším vám něco málo informací k nejčastějším otázkám. Dopravní kolaps – ano i to by se mohlo stát, pokud se městu nepodaří co nejdříve získat platný tak zvaný DOPRAVNÍ GENEREL. Bohužel bez tohoto důležitého dokumentu prakticky nelze provést jakékoliv zásadní úpravy regulující problematický nárůst automobilové dopravy ve městě. Není to možné právě proto, že nelze posoudit důsledky jakékoliv úpravy dopravní infrastruktury ve městě (např. jednosměrky, uzavírky obytných částí do 3,5t, ale i výstavba třeba obchodního centra kdekoliv ve městě). Pozitivní je, že město o tomto problémů ví a věřím, že tato důležitá studie bude co nejdříve k dispozici.

Dobrá zpráva: na nejvíce problematickou křižovatku ulic Kozelkova, Havlíčkova, Sokolská již existuje projektová dokumentace, která vcelku elegantně vyřeší každodenní rizika této křižovatky před sokolovnou. Největší brzdou pro realizaci tak může být úřední šiml pro stavební povolení.

V návrhu byla i úprava zmiňované ulice Sokolská a navazující ulice Pod Loretou, kde z důvodu především každodenní ranní katastrofální zácpy aut rodičů vezoucích děti do MŠ, ale také některých sportovních akcí ve Slavíčkově hale, se nabízela jediná možnost zjednosměrnění. Bohužel toto bylo odmítnuto obyvateli ulice Pod Loretou v dotazníku, který organizoval současný pan starosta ing. Miroslav Uchytil. Vzhledem k umístění MŠ Beruška se bohužel prakticky jiné řešení nenabízí.

Posun vpřed je, že se podařilo na podnět Mgr. Vladana Kárníka a rady města zadat vypracování projektové dokumentace na další velice problematickou ulici Smetanova před Základní školou. Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat „konečně se to hnulo“. Divím se, proč ulice Smetanova nebyla řešena již dříve.

Dalším místem k zamyšlení je určitě dopravní situace i před naší druhou mateřskou školou „pod Zámkem“. Věřím, že pokud současnému vedení města již nezbude čas na realizaci, pustí se do toho vedení nové již v tomto roce po komunálních volbách.

Byla zadána k vypracování studie na rekonstrukci ulice Rooseveltova.

Co se týče kvality cest a chodníků jednoznačně je potřeba budovat a opravovat. To, že některé chodníky jsou opravdu v žalostném stavu, netřeba komentovat. Ale to, že v dnešní době jsou na území města silnice typu zpevněná polní cesta v ulici Krkonošská, je opravdu zbytečné. Nezbývá než věřit v nové vedení města, které najde v rozpočtu prostředky pro tyto nezbytné investice.

Jako podnět v anketě se objevila i připomínka o benevolenci k parkování na chodnících. Nicméně v tomto bodě bychom se měli zamyslet sami nad sebou a neničit tímto počínáním náš společný majetek, kterým chodníky bezpochyby jsou.

Otázka zdvoukolejnění železnice v Chlumci nad Cidlinou se zatím moc dobře nevyvíjí. Na veřejném jednání zastupitelstva města 23. 5. 2018 nám Ing. Babič sdělil, že z ekonomického hlediska není výhodné  ani jedno řešení podjezdu a nadjezdu. To by ale ve finále znamenalo zachovat stávající stav (šraňky), což si nedokážu ani představit.  Velký otazník zůstává i nad požadovanými protihlukovými opatřeními v celé délce tratě na území Chlumce nad Cidlinou. Vedení města čeká opravdu nelehký boj za zlepšení podmínek života ve městě i pro další generace.

Nezávislí Chlumec nad Cidlinou

 Pavel Hampl

Komentáře Facebook