8. Bc. Martina Kolinská

48 let, státní úřednice – Chlumec byl v historii krásné město, jehož koncept se bohužel nepodařilo zachovat. Ale nikdy není pozdě. Pojďme najít cestu k opravě kostela a dalších významných staveb města. Koncepční ochrana kulturního dědictví, přírody a krajiny je to, co mě zajímá, protože to vše utváří prostředí, ve kterém žijeme a kde budou žít další generace.