16. Bc. Anna Cholastová

44, sociální pracovnice – Má práce v Domově v Podzámčí je sice náročná, ale i velmi obohacující. Energii získávám z rodiny, ze sportu, četby knih, divadla. Rozšíření pečovatelské služby a sociální bydlení v Chlumci umožní seniorům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.